Tarieven & vergoedingen

Tarieven

De kosten van een consult Mesologie bedragen € 95,-. Dit bedrag dient aansluitend aan het consult à contant of achteraf (via een betaalverzoek) te worden voldaan. Prijzen zijn inclusief verslaglegging na het eerste consult. Een consult zal maximaal 5 kwartier duren, waarbij het eerste consult tot 1,5 uur in beslag kan nemen.
Soms zal ik een kort (vervolg)consult afspreken voor het bedrag van € 55,-, bijvoorbeeld als het nodig is om een korter interval aan te houden of bij kinderen. Dit zal ik altijd op individuele basis bekijken.
Afspraken dienen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden afgezegd, anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Van afspraken die 24-48 uur voor de afspraak worden afgezegd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Vergoedingen

Mijn praktijk is opgenomen in de Zorggids, waardoor je via je aanvullende ziektekostenverzekering voor (gedeeltelijke) vergoeding van kosten in aanmerking kunt komt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) deze kosten. Dit gaat niet van het eigen risico af; de vergoeding komt vanuit het aanvullende pakket!
Als je op zoek bent naar informatie over eventuele vergoedingen door je zorgverzekeraar, kun je daarover het beste rechtstreeks met je eigen verzekeraar contact opnemen. Verzekeraars kunnen de mate van vergoedingen op aanvullende verzekeringen ieder jaar weer aanpassen.  Mesologische consulten (prestatiecode 24008) vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Voor een indicatie van de huidige vergoeding kun je de volgende link raadplegen:

Mijn registratie/lidmaatschapsnummers

NVVM – M0100
RBCZ – 406012R
VBAG – 21910024
BTWnr – NL001673424B59
Kamer van Koophandel – 34335848

Registratie

Het Register Mesologie (RM) vormt de bescherming van de Mesoloog en daarmee de kwaliteitswaarborg voor de patiënt. Iedere Mesoloog wordt gehouden aan de reglementen van het beroep. Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie Quasir. Heb je een klacht? Meer informatie vind je op de website van de VBAG.
Mesologen zijn tevens aangesloten bij het onafhankelijk registratie-instituut Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en hiermee zijn we onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Door mijn aansluiting bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) kun je rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
rbcz-logo-transp-r-new2

Wettelijke toestemming voor de behandeling van kinderen

Tot 16 jaar moet er voor kinderen toestemming gegeven worden. In geval van een afspraak voor een kind tot 12 jaar dienen, in verband met wettelijke regelgeving, beide ouders/voogden vóórafgaand aan het onderzoek mijn toestemmingsformulier voor minderjarigen ondertekend te hebben. Het is dan niet noodzakelijk dat beide ouders/voogden bij het onderzoek aanwezig zijn. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft en zelf kan tekenen.
Chat openen
1
Hallo, Yvonne hier. Kan ik je helpen of wil je een afspraak maken? Ik zal zo snel mogelijk reageren!